THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

Đăng vào: T5, 21/01/2021 - 08:45 bởi: Asean

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

- Địa Chỉ: Thành Phố Vĩnh Yên

- Diện tích xây dựng 180m2

- Diện tích sân vườn: 600m2

* Tổng chi phí thiết kế và thi công nội thất 500tr, bao gồm vẽ kiến trúc, sân vườn. Thiết kế thi công nội thất.

* Phụ kiện, ray trượt bản lề nhập khẩu Đức.

* Phong cách thiết kế hiện đại, tối giản không gian, nội thất được thể theo công năng và hình thích mong muốn của gia chủ.


THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

 

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

 

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

 

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT BIỆT THỰ ANH HẢI - VĨNH YÊN