THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

Đăng vào: T2, 21/12/2020 - 15:56 bởi: Asean

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

-Công trình: Nhà anh Long 

- Địa chỉ: Chung cư báo nhân dân Xuân Phương.

- Chất liệu: Gỗ Sồi Mỹ nhập khẩu, sử dụng sơn Inchem cao cấp.

- Phong khách thiết kế Grand Bois, đẹp hoàn hảo với phong cách của người Việt.


THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ NHÀ ANH LONG - XUÂN PHƯƠNG